Příprava na jaro

30.01.2018 18:03

Nyní se věnujeme přípravě na další sezonu. Vosk na mezistěny už je u výrobce mezistěn, který nám je vyrobí z našeho vlastího vosku. U takto vyrobených mezistěn, jsme si jisti, že použitý vosk není zatížen rezidui cizích léčiv, či v horším případě antibiotik. Dále probíhá desinfekce používaných rámků, nástavků a dalších potřeb pro práci v našem provoze. V příštím měsíci začneme s výrobou nových rámků potřebných na obměnu. V současné době obhospodařujeme kolem 50ti kmenových včelstev, s několika záložními. V loňském roce jsme se začali intenzivněji věnovat chovu matek a tvorbě oddělků.

SDH Postoloprty