Naše včelaření se datuje od roku 2007,kdy jsme dostali od dědy dva stařičké nástavkové úly a od kamaráda jedno včelstvo. V tomto roce jsme zimovali dvě včelstava. Nyní obhospodařujeme 50 kmenových včelstev se zhruba deseti záložními oddělky. Od loňského roku jsme se začali intenzivněji věnovat chovu matek a tvorbě oddělků. Veškeré včelí produkty prodáváme výhradně "ze dvora", nepodporujeme překupníky. Na náš med jsme obdrželi certifikát "POOHŘÍ regionální produkt". V jednotlivých záložkách se dozvíte více.